Zgody rodziców

Zgody rodziców na uczestnictwo podopiecznych w zajęciach kółka astronomicznego Gromada Otwarta.

Kliknij tutaj.

Zgodę podpisaną przez rodzica dziecko przynosi na pierwsze zajęcia.